Polskie info  –  ENGLISH BELOW
PreWTC 5vs5 – Gnomicon 2020

Termin: 29-31.05.2020
Miejsce: GNOMICON SZCZYRK hotel Orle Gniazdo
Wpisowe: 250 zł od drużyny w przypadku wpłaty na konto podane poniżej. 300 zł od drużyny w dniu przyjazdu.
Konto do wpłat:
Marcin Grzegorzek
97 2360 0018 0107 0000 0000 8924
tytuł: „NAZWA TEAMU” PreWTC 2020

Rejestracja na noclegi i wyżywienie
LINK

Format:
1) 2 rozpiski na gracza, 75pts SR2019
2) wymagane minimum staranności – tj posklejane modele + front arcs
3) standard DC
4) Rundy: w zależności od ilości graczy, minimum 5.
5) Ilość osób w drużynie: 5
6) Lista terenów wraz z objaśnieniem bedzie dostępna w załaczniku

Maksymalna liczba drużyn: 20
Sędzia: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek
Harmonogram:

Sobota:
1. Bitwa (9:30 paringi) – start rundy 10:00 koniec rundy 12:00
Przerwa obiadowa
2. Bitwa (13:00 paringi) – start rundy 13:25 koniec rundy 15:25
3. Bitwa (15:30 paringi) – start rundy 16:00 koniec rundy 18:00

Niedziela:
1. Bitwa (8:30 paringi) – start rundy 9:00 koniec rundy 11:00
Przerwa obiadowa
2. Bitwa (11:50 paringi) – start rundy 12:20 koniec rundy 14:20
Ogłoszenie wyników 14:40 ogłoszenie wyników

Zasady parowania drużyn zgodnie z WTC jeżeli do Maja nastąpią zmiany w regulaminie parowania WTC tutaj też obowiazują:
LINK

Ostateczne wyniki:
Zgodnie z wytycznymi WTC

Za nie stawianie się na czas lub nie startowanie czasu zgodnie z globalnym rozpoczęciem liczenia, drużyna winowajcy zostanie ukarana odebraniem 5 minut od czasu na zegarze każdego z graczy!

Podczas Gnomiconu alko można pić w dowolnych ilościach

Turnieje poboczne wieczorne:

29.05.2020 i 30.05.2019 równolegle Caster Draft oraz Hardcore, zasady poniżej, Start około 19.30

HARDCORE
1) 1 rozpiska na gracza, 50pts
2) wymagane minimum staranności – tj posklejane modele + front arcs
3) Time Turns 5min (Wygrana przez CK, Scenario, DiceDown)
Adaptując Hardcore do SR2019 który juz nie uwzględnia Time Turns będą następujące zasady:
tura trwa 5min raz na grę extend 3min, gracz moze wykonać zawsze ostatni rzut kośćmi który rozpoczął (czyli trzymał kości w ręku)
Dice down jest po 76 minutach +d3 minut żeby nie stalować na koniec. (Jeżeli przeciwnik nie nadąża z zaznaczaniem lub reakcją zatrzymuje się czas 5min to naprawdę mało czasu) można zagrać więcej niż 7 tur, może się zdarzyć nieparzysta ilość tur.
Wygrana poprzez CK, Scenario, lub Tie breaker po Dice down.
4) Rundy: w zależności od ilości graczy, minimum 3.
5) Lista terenów wraz z objaśnieniem będzie dostępna w załączniku
Sędzia: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek

CASTER DRAFT max 12 graczy
1) 1 rozpiska na gracza, 50pts
2) wymagane minimum staranności – tj posklejane modele + front arcs
3) DC
4) Rundy: w zależności od ilości graczy, minimum 3.
5) Lista terenów wraz z objaśnieniem będzie dostępna w załączniku
Sędzia: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek

 

ENGLISH INFO
Date: 29-31.05.2020
Place: GNOMICON SZCZYRK hotel Orle Gniazdo Poland
Maximum teams: 20
Judge: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek
Entry fee: 250PLN per team (circa 60 euro that is only 12Euro per player)
Payment:
Marcin Grzegorzek
PL97 2360 0018 0107 0000 0000 8924
or
Paypal: marcin.grzegorzek.1990 (at) gmail.com
Payment title: „Team titile” PreWTC 2020

Tournament rules:
1) 2 rosters, 75pts SR2019
2) Miniatures need to be assembled and marked front arcs
3) standard DC 1h per player
4) Minimum 5 rounds event
5) 5 Man team
6) List of terrains with description will be added
7) Parings according to WTC rules, each change in WTC rules apply to this event as well.
8) Final standings according to WTC rules

Event Schedule:
Saturday:
7:00-8:30 breakfast
1. Round (9:30 paring) – start of round 10:00 end of round 12:00
12:00-12:50 Lunch
2. Round (13:00 paring) – start of round 13:25 end of round 15:25
3. Round (15:30 paring) – start of round 16:00 end of round 18:00
19:00 Dinner/BBQ/ Night party/ Open game rooms
Sunday:
1. Round (8:30 paring) – start of round 9:00 end of round 11:00
11:00-11:50 Lunch
2. Round (11:50 paring) – start of round 12:20 end of round 14:20
14:40 Final results end of event
Players who do not follow time schedule will be punished by 5min penalty for each team players DC

Rosters need to be sent by Conflict Chamber
(link to be added)

ALCOHOL WILL BE AT PLACE:
0,5 Beer less than 2Euro
0,5 Vodka less than 10Euro

Friday 29.05.2020
Open games room, most likely Polish WTC training

Evening Side Events (Hardcore and Caster Draft, possible BeerMachine)
29.05.2020 and 30.05.2020 – each evening both events will take place.

HARDCORE
Start circa 19:30
1) 1 roster per player 50pts
2) Miniatures need to be assembled and marked front arcs
3) Time Turns 5min (CK, Scenario, DiceDown)
Adopting Hardcore rules to SR2019 which do not contain TT anymore, the following rules apply:
Each player turn lasts for 5 minutes, once per game player can extend turn for 3minutes, you can always finish the last roll if you had dices in hand.
Dice down after 76 minutes +d3 minutes to prevent stalling. (If the opponent cannot follow up the fast game tough rolls, damage marking etc you can pause the clock) players can play more than 7 rounds, odd number of turns may happen after dice down.
Winning condition CK, Scenario, or Tie breaker afterDice down.
4) Minimum 3 rounds event
5) List of terrain will be added
Judge: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek

CASTER DRAFT max 12 players
1) 1 roster per player 50pts
2) Miniatures need to be assembled and marked front arcs
3) DC
4) Minimum 3 rounds event
5) List of terrain will be added
Judge: Szymon Simon Ratka
EO: Marcin Ice-T Grzegorzek

Convent registration:
Below you will find accomodation and prices.
Don’t worry – the hotel website will convert prices for you when you make your reservation
(Link to be added)

 

 

SPONSORZY:
Gnom
FrozenForge

ARCANE STEAM STUDIO