GNOMICON – IDEA

                Gnomicon jest dorocznym zjazdem dla hobbystów z kraju i z zagranicy, gdzie każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Dołącz do setek pasjonatów, którzy odwiedzają nas już od 2012 roku! Na miejscu dziesiątki turniejów gier planszowych, strategicznych, towarzyskich oraz rodzinnych. Zmierz się z graczami z całej Europy i wygraj fantastyczne nagrody!

Dzięki spokojnej okolicy jest to wspaniały sposób na spędzenie weekendu z dala od miejskiego zgiełku, gdzie aktywny wypoczynek można połączyć ze wspaniałą zabawą.
Głównym elementem wydarzenia są turnieje i pokazy gier hobbystycznych, jednak to nie wszystko! Jeżeli nie chcesz brać udziału w turniejach, czekają na Ciebie spotkania z wydawcami, liczne pokazy gier bitewnych i planszowych oraz otwarty Games Room, w którym możesz sięgnąć po setki planszówek!
Ekipa Gnomiconu składa się w całości z graczy, a jej głównym celem jest zapewnienie wspaniałej rozrywki dla wszystkich gości. Zachęcamy do odwiedzenia nas wraz z rodziną, która może spędzić fantastyczny czas w miejscowości turystycznej jaką jest Szczyrk oraz korzystać z licznych atrakcji dostępnych w Hotelu Orle Gniazdo. To wspaniała okazja do wypoczynku i integracji z ludźmi o podobnych zainteresowaniach!

Gnomicon jest jedynym konwentem, który nie posiada biletów wstępu – na teren imprezy wchodzisz całkowicie za darmo!!!

Serdecznie zapraszamy!

www.facebook.com/gnomikon

 

GNOMICON – REGULAMIN

 

 1. Każdy uczestnik konwentu Gnomicon akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Gnomiconie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Sklepu hobbystycznego „GNOM” (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Gnomiconu bez zwrotu kosztów zakwaterowania i ewentualnych innych kosztów.
 4. Regulamin dostępny będzie:

– na stronie internetowej www.gnomicon.eu,

– w trakcie trwania konwentu w recepcji oraz w sklepie GNOM,

 1. Gnomicon odbywa się na terenie CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku przy ulicy Wrzosowej 28A.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren Gnomiconu:

– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;

– broni pneumatycznej (ASG, paintball);

– amunicji do wyżej wymienionych;

– broni białej;

– broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);

– materiałów wybuchowych;

– substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

 1. Podczas trwania Gnomiconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Gnomiconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 2. Uczestnicy Gnomiconu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.
 3. Na terenie Gnomiconu spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach i o wyznaczonych porach.
 4. Na terenie Gnomiconu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na terenie CKiR Orle Gniazdo w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Na terenie Gnomiconu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Gnomiconu.
 7. Każdy uczestnik Gnomiconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Gnomiconu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 9. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Gnomiconu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 10. Na terenie Gnomiconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników podczas trwania konwentu.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gnomiconu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 13. Każdy uczestnik Gnomiconu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 14. Na terenie Gnomiconu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu zostaną usunięte z terenu Gnomiconu.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Gnomiconie tylko po wcześniejszym dostarczeniu pisemnej zgody od opiekunów prawnych (link do pobrania dokumentu tutaj).